Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

 

 

Op vrijdag de 13e werd ik gebeld door mijn MS verpleegkundige over de te lage waarden van mij witte bloedcellen (lymfocyten) en het verzoek om even te stoppen, want ik ben hierdoor kwetsbaarder voor het coronavirus. Toen ik op maandag (16/3) werd gebeld door de neuroloog met het verzoek om te stoppen met de huidige medicatie ben ik ook gestopt. Door te stoppen met mijn medicatie is het de bedoeling dat de waarde van mijn lymfocyten gaan toenemen en dit is ten gunste van mijn afweersysteem.

Net als anderen moet ik voorzichtig zijn en zoveel mogelijk mijn gezondheid in veiligheid brengen.

Veiligheid daar gaat dit blog over en staat in de tweede trede op de piramide van Maslow. De piramide van Maslow geeft de behoeften weer die mensen hebben.

Even een korte introductie
De piramide van Maslow geeft de behoefte aan in een hiërarchische volgorde, zie onderstaande afbeelding. Het start met basisbehoefte oftewel de fysiologische behoefte die de mens nodig heeft om te leven. Als deze zijn gewaarborgd stappen we over naar de behoefte van zekerheid. Deze staan voor een veilige en zekere situatie, zoals een dak boven je hoofd (woning), een goede gezondheid en werk. Dan is er de behoefte aan sociale contacten, gevolgd door erkenning en zelfontplooiing.

 

Terug naar zekerheid & veiligheid
Het Coronavirus houdt internationaal de gemoederen bezig, de één schreeuwt en gaat als een kleine kleuter rebels gedrag vertonen, de ander heeft zoveel angst en besluit om voor een heel jaar toiletpapier in te slaan en weer een ander denkt laat ik maar eens wat roepen oftewel olie op het vuur gooien. Gelukkig zijn er ook nog mensen (zoals ik, grapje 😊) die gezond verstand gebruiken.

Deze tijden
Zoals voor vele anderen is de situatie raar en leven we in vreemde tijden, waarin alles naar
back-to-basic gaat. Wat hebben we nu echt nodig? In ieder geval lucht om te blijven ademen. Helaas heeft het coronavirus een negatief effect op ouderen en zieken, zij zijn het meest kwetsbaar blijkt uit onderzoek wat gepubliceerd is op de NOS. Als ik het onderzoek mag geloven dan hoor ik ook in een risico groep, blijf ik thuis, vermijd ik sociale contacten en neem ik het advies van de neuroloog van harte.

Zekerheid
Het mag duidelijk zijn; ik neem geen risico en kies voor zekerheid. Gelukkig is er ook echt veiligheid, ik heb een dak boven mijn hoofd, een partner die de boodschappen doet en in ons gezin staat geborgenheid en bescherming centraal om corona buiten de deur te houden.

Ik moet dan ook denken aan kinderen en mensen waar zekerheid, geborgenheid, stabiliteit en bescherming veel minder vanzelfsprekend is. Dat blijkt ook maar uit deze oproep van Rob Jetten op Twitter.

 


Perspectief
Door de coronacrisis wordt alles weer in perspectief gezet. Na basisbehoeften en fysiologische behoeften is er aandacht voor sociaal contact. Ondanks het feit dat mensen meer fysieke afstand van elkaar moeten nemen is er op andere manieren zeker wel contact, kijken we naar elkaar om en is er hulp voor wie het nodig heeft.

Zorg goed voor elkaar, heb meer geduld met de kinderen en bedenk maar eens wat echt belangrijk is. x

De marketingomgeving van een architectenbureau

De marketingomgeving van een architectenbureau

 

 

Heb je als architect zicht op de marketingomgeving van je bureau? De marketingomgeving bestaat uit drie omgevingen waarin in je als architectenbureau wel of geen invloed op uit kunt oefenen. Denk dan bijvoorbeeld aan de:

– Eigen organisatie en hoe deze wordt geleid (micro).
– Branche/ bedrijfstak waarin je als bureau meebeweegt in de veranderingen die plaatsvinden (meso).
– Macro-omgeving waarin je als bureau geen invloed op uit komt oefenen en toch rekening mee dient te houden.

Het nut van een inzichtelijke marketingomgeving
Maak de marketingomgeving inzichtelijk voor je architectenbureau en ontdek waar kansen en bedreigingen bevinden. Het laat precies zien waar je als architectenbureau goed in bent en wat er nodig is om succesvol te blijven.

In dit blog deel ik vier stappen om de marketingomgeving van je architectenbureau inzichtelijk te maken en toe te passen. 

Stap 1 – Start met de organisatie
Zet de eigen organisatie eerst in de schijnwerpers om te zien waar je als architectenbureau sterk en zwak in bent. Het McKinsey 7S managementmodel kun je hiervoor gebruiken.

Afbeelding: https://www.calltheone.com/nl/consultants/7s-model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calltheone.com/nl/consultants/7s-model

Dit model gaat uit van 3 harde factoren (strategie, structuur en systemen) en 4 zachte factoren (vaardigheden, personeel, leiderschapsstijl en gedeelde waarden.).

In dit model moeten alle factoren met elkaar in balans zijn. Zoals je ziet is de factor ‘shared values’ oftewel gedeelde waarden het centrum van dit model. Gedeelde waarden is de verbinding tussen de harde en zachte factoren. Gedeelde waarden presenteren de normen en waarden van het architectenbureau, zoals; gedrag, betrokkenheid, uitstraling en visie. 

Stap 2 – Onderzoek de directe omgeving waarin het architectenbureau actief is (meso)
Na het in kaart brengen van de eigen organisatie is het belangrijk om directe omgeving in zicht te hebben. Denk dan aan concurrentie, leveranciers, klanten en andere soorten stakeholders.

Als architectenbureau is het belangrijk om de directe omgeving goed te onderhouden en te monitoren. Door online monitoring kun je bijvoorbeeld ongemerkt concurrentie volgen op online en social media. Ook kun je door online en social media monitoring verbinden met (grote) ‘potentiële opdrachtgevers.

Door structureel te monitoren worden veranderingen duidelijk gemaakt. Het geeft je als architectenbureau meer controle over de marketingcommunicatie in je bedrijfstak. De informatie uit dit onderzoek kun je ook in het voordeel toepassen voor marketingcommunicatie.

Stap 3 – Maak de macro-omgeving inzichtelijk
Als architect kun je geen directe invloed uitoefenen op de macro omgeving. De veranderingen in de macro-omgeving gaan over demografische, economische, sociaal-cultureel, ecologisch en politiek, juridische omstandigheden. Omdat deze omstandigheden onmogelijk te beheersen zijn is het wel mogelijk om er naar te handelen.

Door de macro-omgeving inzicht te hebben is het mogelijk om in te spelen op veranderingen en kansen of bedreigingen te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing in Nederland. Hoe kun je als architect de vergrijzing als kans benutten en wat is een mogelijk woonconcept voor de randstad waar bevolkingsdichtheid hoog is?

Stap 4 – Marketingcommunicatie
Door de uitkomsten uit de eerste vier stappen te bundelen heb je een uitstekende basis voor de marketingcommunicatie van je architectenbureau.

Deze bundeling maakt duidelijk waar je als architectenbureau goed en minder goed in bent. Ook geeft het een beeld wat de kansen en bedreigingen zijn voor je architectenbureau. Verder biedt de informatie ondersteuning in besluitvorming zodat de factoren (7S model van Mc Kinsey) in balans blijven en de verandering(en) in omstandigheden (marketingomgeving) als minder heftig worden ervaren.

Met een duidelijke visie op de marketingomgeving kun je als architectenbureau de marketingcommunicatie van je bureau goed regisseren. Het biedt kansen om in te haken op relevante ontwikkelingen (contentmarketing), het zorgt voor heldere kwalitatieve communicatie en maakt je als architectenbureau minder kwetsbaar wat goed is voor de reputatie van je bureau. 

Wil je na het lezen van dit blog de marketingomgeving van je architectenbureau inzichtelijk maken en toepassen voor reputatiemanagement en contentmarketing? Op de pagina marketing voor architecten vind je meer informatie hoe Marketingstudio Do hierin ondersteunt.

Architectuur in Lelystad op Instagram

Architectuur in Lelystad op Instagram

 

 

Van Fundasfinest tot vreemde standjes in het openbaar; maak kennis met de architectuur in Lelystad op Instagram. Eigenlijk had ik de bedoeling om de mooiste foto’s die in januari zijn gedeeld omtrent architectuur op Instagram in kaart te brengen. De mooiste foto’s zijn dan gebaseerd op het aantal likes.

Tijdens mijn analyse kwam ik wat foto’s tegen waarin Lelystad werd genoemd in combinatie met de hashtag (#) *architect*.  (* staat voor interieur of binnenhuis of architecten of architectuur of architectenbureau of architecte).

Bereid je voor hoe Lelystad in de maand januari op Instagram wordt vertegenwoordigd door architectuur op straat, kantoor en in huis.

 1. Agoratheater – ontworpen door architect Ben van Berkel.

 Of voor wie het theater liever op video ziet:

2. Het plafond van station Lelystad,  voor wie geen idee heeft hoe deze eruitziet.

3. Het icoon van Lelystad op video

4. Wat is dit nou weer voor een standje dan? 

5. Van een standje in het openbaar naar prachtige kantoorinrichting. Iemand een idee bij welk bedrijf dit is? 

6. En dan tot slot Fundasfinest of toch niet? 

Vind je dat Lelystad in de maand januari op de juiste manier is vertegenwoordigd op Instagram omtrent architectuur of vind je het dat het beter kan?

Ik daag je uit om met #lelystadarchitectuur foto’s en video’s te delen die Lelystad positief beïnvloeden. In maart doe ik dan een update van wat er is gedeeld.

Maak marketing effectief door klantprofielen

Maak marketing effectief door klantprofielen

Stel je bent architect en je ontwerpt duurzame en of vrijstaande woningen, alleen je hebt één probleem je bent een startup en hebt nog weinig tot geen naamsbekendheid. Wel is er bewijs van wat je wel hebt gedaan, alleen je voelt je minder geroepen om jezelf op de borst te slaan. Toch heb je opdrachtgevers nodig om als ondernemende architect succesvol te zijn. 

Hoe kom je als architect met de doelgroep in contact en wat gaat het kosten? In deze blog deel ik drie tips hoe je met de doelgroep in contact komt en wat dit maximaal mag kosten. 

Tip 1 – Maak de klantprofiel inzichtelijk 
Heb je al je klantprofielen inzichtelijk? Nee! Dan wordt het tijd om hiermee aan de slag te gaan. Door klantprofielen te definiëren wordt duidelijk welke type klanten gebaat zijn bij jouw oplossing. Met informatie over gezinssamenstelling, inkomen, interesses en (merk)voorkeuren krijg je een goed beeld en kun je jouw verhaal communiceren. 

Tip 2 – Ga aan de slag met content marketing
Met wat je weet over de doelgroep kun je goede content delen. Zo creëer je goede content door in te spelen op actualiteiten, waardoor je laat zien dat je op de hoogte bent van veranderingen. Ook ga je aan de slag met tijdloze content waarin je informatie communiceert wat altijd relevant is voor de doelgroep. Door deze twee soorten te combineren krijg je afwisseling en wordt het interessant voor de ontvanger. Zorg in ieder geval dat je content opvalt door bijvoorbeeld:

  • Iets grappigs te communiceren op sociale media;
  • een veel gestelde vraag te beantwoorden;
  • informatie in je nieuwsbrief te delen over ontwikkelingen waar je veel vanaf weet;
  • een gastblog te schrijven op een bekende website;
  • of door te adverteren.

Tip 3 – Kies de juiste middelen en vorm door het budget te bepalen 
Om op te vallen en de doelgroep te bereiken is het belangrijk om de juiste middelen te kiezen. Dit geldt voor de vorm van content (video, fotomateriaal, infographic, whitepapers) en communicatiemiddelen (websites, social media, beurzen, evenementen, kranten, tijdschriften, folders, sponsoring).

Als voorbeeld neem ik de architect uit de introductie van dit blog. 

De architect richt zich op personen met een minimaal budget van zeshonderdduizend euro, want vanaf dit bedrag is het mogelijk om een duurzaam (vrijstaand) huis te bouwen. Op basis van het budget is het mogelijk om erachter te komen hoeveel iemand moet verdienen om een hypotheek te krijgen of wat iemand heeft aan eigen vermogen. Met deze informatie kun je onderzoek doen naar:

  • Hoeveel hypotheek kan iemand lenen met een bepaald inkomen.
  • Waar wonen de mensen die mijn aanbod mogelijk interessant vinden.
  • Hoe is de gezinssamenstelling.
  • Wat zijn de interesses en (merk)voorkeuren.
  • Het onderzoek geeft een bevestiging op de eerste tip van dit blog.

Voorbeeld van een klantprofiel
Aan de hand van de bovenstaande informatie wordt duidelijk dat iemand met een inkomen van ongeveer honderdtwintigduizend euro per jaar een hypotheek kan afsluiten van zes ton. Een deel van deze doelgroep werkt in de financiële of zakelijke dienstverlening. Een groot deel van deze doelgroep zijn ouder dan 50, waarvan minder dan de helft kinderen heeft. Groot deel van de doelgroep wordt bezet door autochtone mannen. Deze doelgroep woont in de Randstad en doen graag aan tennis en golf.

Budget bepalen
Door het voorbeeld en het klantprofiel wordt helder op wie je gaat richten en waaraan je eventueel advertentie-/ marketingbudget kunt uitgeven. Afhankelijk van je budget kun je bepalen welke mogelijkheden binnen handbereik liggen. Om het budget te bepalen kun je 10% van de winst van je ‘startende’ organisatie als uitgangspunt nemen. Bepaal vervolgens waar je het geld aan uitgeeft om een zo hoog mogelijk rendement te genereren.

Ben je een starter als in het voorbeeld dan dient advertentiebudget te gaan naar naamsbekendheid en het opbouwen van een goede reputatie. Ben je al bekend, maar is de doelgroep onvoldoende overtuigd dan wordt het budget uitgegeven om de doelgroep te activeren, om ze vervolgens te overtuigen. Al deze stappen hebben een eigen budget en doelstelling. Let er goed op hoe je het geld uitgeeft, het moet natuurlijk wel rendement opleveren.

Vind je het lastig of heb je te weinig tijd om een marketingcampagneplan op te stellen, waarin klantprofielen duidelijk worden gekenmerkt en hoe je de doelgroep kunt bereiken? Neem dan gerust contact met mij op. Ik heb een handig stappenplan wat je kunt inzetten om aan de marketing van je bedrijf te werken.

Reputatiemanagement – reageer op tijd en maak kansen of issues inzichtelijk!

Reputatiemanagement – reageer op tijd en maak kansen of issues inzichtelijk!

De renovatie van het Binnenhof heeft in september en oktober veel stof doen opwaaien voor één van de betrokken architectenbureaus. In dit blog wordt er aandacht gegeven aan het getroffen architectenbureau wat is vervangen. 

Het dient als voorbeeld voor architectenbureaus die actief aan de slag gaan met reputatiemanagement. Je leest een korte samenvatting over de bekendmaking van het gekozen architectenbureau, de aanleiding van het vertrek en het verhaal van de architecte. Het blog wordt afgesloten met wat het architectenbureau goed heeft gedaan en laat zien wat belangrijk is voor reputatiemanagement.

2017 – Bekendmaking architecten
In 2017 werd Ellen van Loon van architectenbureau OMA gekozen voor de renovatie van het Binnenhof. Uit het PDF document van het Rijksvastgoedbedrijf wordt duidelijk dat Ellen van Loon goed presteert, behoorlijk wat reputatie heeft binnen en buiten haar vakgebied en dit maakt haar de juiste persoon voor de renovatie van het Binnenhof. Maar hoe is gekomen dat zij met haar architectenbureau is vervangen voor een ander en wat is de aanleiding geweest?

Politiek heeft geen vertrouwen meer in OMA
Het NRC publiceerde in september artikel waarin het volgende is het geschreven: “….In april dit jaar schreef Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) aan Knops dat het presidium van de Kamer het vertrouwen in OMA door de onenigheid was kwijtgeraakt….”.

Oorzaak is de discussie over de uitvoering; moet het een grootschalige renovatie zijn of een grondige onderhoudsbeurt. Volgens het architectenbureau was het tijd om het Binnenhofcomplex ingrijpend te herzien en te moderniseren. Politici dachten daar duidelijk anders over en gaven de voorkeur aan een sobere en doelmatige uitvoering.

Door onenigheid, verschil van inzicht en een groeiend verzet vanuit politiek werd het vertrouwen opgezegd in het architectenbureau.

Het verhaal van de architecte
Na haar vertrek reageert de architecte op de gebeurtenissen. Dit doet zij in een interview met het NRC, publiceert het NOS een nieuwsartikel met een video waarin zij reageert en met hetzelfde medium communiceert zij ook de ‘geheime’ Binnenhofplannen

Alles wat zij communiceert in deze media wordt ook uitgezonden in Nieuwsuur. Via deze tweet is haar mediaoptreden terug te zien:

Met haar weerwoord op basis van wat er allemaal gezegd is in de media ontkracht zij ook de volgende stellingen:

NRC: “…De rijksbouwmeester, Floris Alkemade, werd vriendjespolitiek verweten. Hij werkte eerder als architect bij OMA. Reactie van de architecte in het NRC: „Dat klopt, lang geleden. Maar dat geldt voor de helft van de Nederlandse architectenwereld. OMA heeft honderden mensen in dienst. Dat heeft niets met vriendjespolitiek te maken”….”

Verder wilde OMA spanning in het proces wegnemen door met kamerleden te communiceren, dit werd afgekeurd door het Rijksvastgoedbedrijf.

Mensen met dubbele rollen zeiden verschillende dingen (NRC):

“…„Een aantal van die Kamerleden in die commissie die de geheime plannen zag, moest ook via de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken Knops aanspreken op de verbouwing. Die mensen hadden dus twee rollen: meebeslissen en controleren. Soms hoorde je in die openbare vergaderingen zaken waarvan je dacht: je wéét dat dit niet klopt, want je hebt alle informatie van ons gekregen. Dan voelde ik me wel bedonderd.”…”

Reputatiemanagement – reageer op tijd en maak kansen of issues  inzichtelijk!
Doordat de architecte een paar dagen heeft gewacht met reageren op de gebeurtenissen, heeft zij de tijd genomen om haar mediaoptreden voor te bereiden. Ook heeft zij de belangrijkste issues inzichtelijk gemaakt en aangekaart omtrent haar reputatie en die van haar bureau, zoals de geheimhoudingsverklaring, de afkoopsom van 2,7 miljoen euro en heeft ze de  geheime Binnenhofplannen gecommuniceerd.

Door inhoudelijk te reageren op de genoemde issues heeft ze haar prestaties rond de renovatie van het Binnenhof transparant gecommuniceerd, werd duidelijk wat de echte bedoelingen waren van het architectenbureau en heeft ze met de juiste bronnen/ mensen gecommuniceerd.

Tot slot heeft de branchevereniging van architecten (BNA) ook nog gereageerd en krijgt de column in de Volkskrant deze kop: “Soap rond renovatie Binnenhof toont aan dat de dialoog tussen architect, opdrachtgever en gebruiker cruciaal is”.

De column reageert op de onterechte beschadiging van de branche en het architectenbureau.

Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

Coronacrisis; overleven, zekerheid en veiligheid

    Op vrijdag de 13e werd ik gebeld door mijn MS verpleegkundige over de te lage waarden van mij witte bloedcellen (lymfocyten) en het verzoek om even te stoppen, want ik ben hierdoor kwetsbaarder voor het coronavirus. Toen ik op maandag (16/3) werd gebeld door...

De marketingomgeving van een architectenbureau

De marketingomgeving van een architectenbureau

    Heb je als architect zicht op de marketingomgeving van je bureau? De marketingomgeving bestaat uit drie omgevingen waarin in je als architectenbureau wel of geen invloed op uit kunt oefenen. Denk dan bijvoorbeeld aan de: - Eigen organisatie en hoe deze wordt...

Architectuur in Lelystad op Instagram

Architectuur in Lelystad op Instagram

    Van Fundasfinest tot vreemde standjes in het openbaar; maak kennis met de architectuur in Lelystad op Instagram. Eigenlijk had ik de bedoeling om de mooiste foto’s die in januari zijn gedeeld omtrent architectuur op Instagram in kaart te brengen. De...

Acquisitie tips en de ideale klant

Acquisitie tips en de ideale klant

Het laatste kwartaal van 2019 is weer inzicht, tijd om de plannen voor volgend jaar te maken en na te denken over de acquisitie voor je onderneming. Mogelijke vragen zijn: Wat worden de doelstellingen voor aankomend jaar? Hoe gaan we social media inzetten voor acquisitie? Met welke doelstellingen worden ook medewerkers enthousiast, zodat het rendement optimaal is?

Omzetgroei
Iedere commerciële onderneming met ambitie om te groeien heeft omzetgroei op de agenda staan. Redenen voor omzetgroei zijn om:

– Het bestaan van de onderneming veilig te stellen.
– Een gunstige bedrijfswaarde te realiseren.
– Een financiële buffer te hebben als het economisch minder gaat.
– Te investeren in ICT oplossingen.
– Personeel aan te nemen, zodat er genoeg capaciteit aanwezig is.
– Iets terug te doen voor de maatschappij in de vorm van sponsoring of donaties.

Of je nu een startup bent of een gevestigd bedrijf het realiseren van omzetgroei maakt het mogelijk de dingen te doen waar je gelukkiger van wordt en commercieel beter. Dus tijd om aan de slag te gaan met de acquisitie van je onderneming en je ideale klant te vinden!

Hoeveel klanten heb je nodig voor omzetgroei?
Om te beginnen dien je te weten wat je omzetdoelstelling voor volgend jaar wordt. Aan de hand daarvan kun je bepalen hoeveel nieuwe klanten je nodig hebt om dit te realiseren. Weet je ook welke klanten volgend jaar klant blijven? Dat is dan mooi, want zo kun je ook klantretentie uitrekenen. Dit is ook handig om te weten voor je met acquisitie gaat beginnen, want dan weet je ook hoeveel nieuwe klanten je via acquisitie moet werven.

Stel je hebt ‘genoeg’ klanten dan kan het zomaar zijn dat acquisitie minder toegevoegde waarde heeft voor je onderneming en dan kun je beter focussen op klantretentie. Bekijk dus goed wat het meest oplevert en dus noodzakelijk is. Dit kan dan zijn klantretentie of acquisitie.

Klantretentie of acquisitie zijn twee verschillende processen in de verkoop en dienen ieder een eigen aanpak te hebben. In dit blogartikel wordt verder ingegaan op de rol van acquisitie.

Aan de slag met acquisitie
Koude acquisitie wordt minder koud als je het goed voorbereid. Tegenwoordig zijn er genoeg online mogelijkheden om met potentiële klanten in contact te komen. Bijvoorbeeld via nieuwssites, weblogs en sociale media. De kunst is om de juiste informatie te verzamelen wat je gaat helpen om in contact te komen met de nieuwe klant. Zo gebruik ik voor mijn klanten het marketing dashboard.

1. Vindt de ideale klant
Om de juiste klanten te vinden voor je onderneming heb je natuurlijk een doelgroep op het oog. Deze doelgroep heb je omschreven en voldoet aan een aantal criteria. Door de doelgroep inzichtelijk te hebben kun je zoekwoorden of hashtags gebruiken om nieuwe klanten te vinden.

“Zorg voor een eigen verhaal, wat verbindt met de aanleiding waarom je belt”

2. Haal de krenten uit de pap
Door data te verzamelen over de doelgroep kun je de krenten uit de pap halen. Aan de hand van publicaties en social media updates krijg je inzicht over je potentiële klant en kun je inhaken op gebeurtenissen. Deze manier van informatieverzameling maakt het mogelijk om in te haken op actualiteiten en zorgt voor een actieve acquisitie. Zorg er ook voor dat je eigen verhaal verbindt met wat de aanleiding is waarom je belt. 

3. Verzamel informatie tijdens het gesprek
Zorg dat je met de juiste persoon in contact komt, hoe moeilijk het ook is. Hoe groter de onderneming, hoe meer moeite je moet doen om bij de juiste persoon terecht te komen. Vraag in het gesprek of je de email mag toevoegen aan een maillijst of wat de grootste uitdaging is, zodat je een oplossing hiervoor kunt communiceren naar de juiste persoon. Je bent vast creatief genoeg om de juiste vragen te stellen en informatie te verzamelen. Vind je dit lastig, overweeg dan om met een bureau samen te werken die je ondersteunt in telefonische acquisitie en mogelijk ook afspraken voor je kan maken. 

“Bel leads die je website bezoeken”


4. Verbind contactmomenten met elkaa
r
Om contact te houden met potentiële klanten in het acquisitie proces is het belangrijk om contactmomenten met elkaar te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld met sales software op je website potentiële klanten herkennen en is het mogelijk om alarm in te stellen als ‘kwalitatieve’ leads op je website zijn.

Naast website oplossingen kun je ook je nieuwsbrief wat gericht is aan leads gebruiken om in contact te blijven. Zodra je een nieuwsbrief verstuurd kun je zien wie deze gelezen heeft, hoeveel keer en ga zo maar door. Reden om even te bellen!

Met online en social media monitoring houd je ook vinger aan de pols. Door dit toe te passen in je acquisitie proces kun je direct inspelen en blijf je inbeeld bij potentiële klanten.

5. Stel doelstellingen
Aan het begin van deze blog heb ik de vraag al gesteld: “hoeveel klanten heb je nodig voor omzetgroei?”

Het antwoord op deze vraag is het begin van je doelstelling, want als je zegt ik heb minimaal 36 nieuwe klanten nodig dan is het noodzakelijk om te weten hoeveel mensen je moet bereiken om tot die 36 te komen. Hoeveel van de 36 nieuwe klanten hebben van je onderneming gehoord. Stel dit zijn er 8 dan is het succes 22%. Gebruik dit percentage om uit te rekenen hoeveel mensen je moet bereiken om je doelen te halen. Het bereik kun je als volgt uitrekenen: 100/22 x 36 = 164.

Je kunt de rekensom nog uitgebreider maken door na te gaan wat de percentages zijn van de hoeveelheid die:

– Overwegen om bij je onderneming te kopen.
– Overgaan tot actie door bijvoorbeeld een afspraak te maken.
– Daadwerkelijk over gaan tot een koop.
– Die besluiten om nog een keer bij je te kopen.
– Zo enthousiast zijn en je onderneming aan anderen communiceren (merkambassadeurs).

Hoe meer je weet en meet, hoe beter je de omzetdoelstellingen kunt bepalen om vervolgens de juiste focus uit te voeren in je marketing en verkoop proces.

Heb je zicht hoe groot de doelgroep is? Weet je hoeveel je er nodig hebt om doelstellingen te bereiken? Vraag je dan af of acquisitie de manier is of ligt de focus op een ander onderdeel van het verkoopproces? Zijn een van deze vragen relevant of heb je nog een andere vraag bel mij gerust. Ik ondersteun je graag met het behalen van je doelstellingen.

×